SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE VIC

 
Us detallem breument la subvenció que l’Ajuntament de Vic ha aprovat per fomentar l’ocupació:
 
 
-Import de la subvenció: serà l’equivalent a 6 mensualitats, amb paga extra prorratejada, del salari mínim interprofessional (entre 3.325 i 6.650 €).
 
En cas de finalització del contracte abans de transcorreguts els primers 6 mesos consecutius, la subvenció serà proporcional als dies treballats.
 
 
-Beneficiaris:
 
a) Empreses amb domicili social a Vic que desafectin treballadors de l’ERTO
 
Requisits:
 
-la desafectació ha de ser entre l’01/07/2020 i l’01/12/2020.
-s’ha de desafectar d’ERTO a la persona treballadora per un període no inferior a 6 mesos i a jornada completa.
 
 
b) Empreses de la comarca d’Osona que contractin persones empadronades a Vic desocupades inscrites com a demandants d’ocupació o en situació de precarietat laboral: haver estat o estar treballant amb una jornada inferior 50% o encadenament de contractes temporals de 3 mesos o inferior durada, en els darrers 365 dies.
 
 
Requisits:
 
-el contracte ha de ser mínim del 50% de jornada. 
-la data d’inici del contracte ha de ser entre l’01/07/2020 i l’01/12/2020
-la durada del contracte no pot ser inferior als 6 mesos.
-estar el corrent de pagament amb Hisenda, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Vic.
-no haver realitzat acomiadaments improcedents i no tenir treballadors afectats per ERO o ERTO en el moment de la contractació.
 
 
Inicialment, s’ha de presentar una sèrie de documentació i, amb posterioritat, hi haurà també un procés de justificació amb una sèrie de documentació més a aportar per tal que es faci efectiu el pagament.
 
 
Aquells que estigueu interessats a sol·licitar aquest ajut envieu-nos un correu electrònic a l’adreça: aparramon@curriusassociats.com.
 
 
Departament laboral